ÇOCUKLARDA AKILLI TELEFON KULLANIMI

  • ÇOCUKLARDA AKILLI TELEFON KULLANIM BOZUKLUĞU  NEDİR ?
 1. ·      Gelişen teknoloji ile birlikte akıllı telefon kullanımı ihtiyaç düzeyinden çıkıp yerini kontrolsüz kullanıma bırakarak beraberinde birçok yeni rahatsızlığı da getirmektedir. Akıllı telefon kullanım bozukluğunun temelinde yer alan dürtüsellik ile de bağıntısı paralellik göstermektedir. Yapılan çalışmalara göre günlük yaşam ve kişilerarası ilişkilerdeki işlevselliği etkileyen yineleyici davranış bozukluklarına da sebep olduğu gözlemlenmektedir. Akıllı telefon kullanımı pek çok kolaylığı sağlamakla beraber psikolojik, fizyolojik, kişiler arası ilişkiler gibi işlevselliği de olumsuz olarak etkilemektedir. Yapılan araştırmalar doğrultusunda bireylerin ilk cep telefonuna 5 yaşında, ilk akıllı cep telefonuna ise 10 yaşında sahip olması çok erken yaşta cep telefon kullanmaya başlamalarının telefon bağımlılığını etkilediğini göstermektedir.
 2. Akıllı telefon kullanım bozukluğu çoğunlukla telefondan uzak kalamama, sık sık telefonu kontrol etme isteği, akıllı telefonda geçirilen zamanın farkına varamamaktan kaynaklı olarak uyku kalitesinin bozulması, zamanla kullanım düzeyinin artmasıyla ihtiyaç düzeyinden çıkarak kişilerin sosyal çevrelerinde de kopuşların yaşanmasına neden olmaktadır.
 3. AKILLI TELEFON KULLANIM BOZUKLUĞUNUN NEDEN OLDUĞU FAKTÖRLER NELERDİR ?
 4.  
 5. Akıllı telefonların doğru kullanılmaması sonucunda bireylerde psikolojik ve fizyolojik olarak olumsuz etkilere neden olabilmektedir.
 6.  
 7. FİZİKSEL FAKTÖRLER;
 8. ·      El-bilek ağrıları,
 9. ·      boyun ağrıları ve boyun kaslarında tutulma,
 10. ·      göz yorgunluğu ve yoğun kullanıma bağlı gelişen göz problemleri,
 11. ·      uyku saatlerinde azalma
 12.  
 13. PSİKOLOJİK FAKTÖRLER;
 14. ·      Kaygı
 15. ·      Stres
 16. ·      Depresyon
 17. ·      Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite
 18. ·      Konsantre Kaybı
 19. ·      Anksiyete
 20. ·      Sosyal Fobi
 21. ·      Sinirlilik
 22.  
 23.  
 24. PEKİ AİLELER BİZLERE EN SIK HANGİ SORULARLA DANIŞMAKTADIRLAR ?
 25. ·      “Çocuğum telefonda çok sık zaman geçiriyor telefon kullanımını kontrol altına alamıyoruz.
 26. ·      Cep telefonu ve sosyal ağları sıklıkla kullanıyor. Zaman kısıtlaması getirmeye çalışıyoruz fakat bazen etkisiz kalıyor.
 27. ·      Okul dışında evdeki süre içerisinde telefon ve tablet ile çok fazla zaman geçiriyor. Ev içerisinde süre kısıtlaması yaptığımızda daha agresif tavırlar sergileyerek uyku saatleri içerisinde yeniden telefonu ile oynamaya başlıyor.
 28. ·      Telefon kullanımına bağlı olarak derslerini ve ödevlerini yapmakta güçlük yaşamaktayız” gibi sorularla aileler bilgi ve danışmanlık almaktadırlar.
 29.  
 30.  
 31. AKILLI TELEFON KULLANIMI KONUSUNDA AİLELERİN TUTUMLARI NASIL OLMALI ?
 32. ·      Çocuğumuzun kullanmakta olduğu akıllı telefon, bilgisayar ve tablette güvenli internet kullanımının bulunmasına dikkat edilmeli
 33. ·      Akıllı telefon ve benzeri teknolojik aletleri çocuklarımıza susturmak, teselli etmek ya da ödül olarak verilmemeli
 34. ·      Çocuklarımızın akıllı telefonda geçirdikleri süreye dikkat ederek belirli bir sınır koyulmalı ve bu sınırda her iki ebeveynin de ortak dili konuşarak çocuğa model olmaları
 35. ·      Rol model olan anne ve babanın da hane içerisinde çocuklarını akıllı telefon konusunda uyarırken tam tersi tutum ve davranış sergileyerek söz ettikleri tutumları çürütmemeleri (Örneğin; yemek sırasında masada telefon vb. aletlerin kullanılmayacağını söyleyen bir ebeveynin masada yemek anında kendisinin telefon vb. aletleri kullanarak bulunduğu ortama ters düşen tutum ve davranışlar sergilemesi.)
 36. ·      Hane içerisinde geçirilen ortak zaman dilimlerinde bir aradalığı sağlamaya yönelik çocuğun ilgi ve dikkatini akıllı telefondan uzak tutmaya çalışılmalı
 37. ·      Çocuklarımızın akranlarıyla daha sağlıklı ilişkiler kurabilmesi adına sosyal ilişkileri desteklemeli
 38.  
 39. ·      Aile bireyleri ile çocukların kaliteli zaman geçirerek iletişimlerini daha güçlü kılmaya çalışmaları ve bu konuda özen göstermeye dikkat etmeleri
 40. ·      Okul öncesi dönemden itibaren çocuklara yönelik ailelerin telefon ve tablet kullanımı konusunda sınır koyucu bir yol izlemesi ve ödül yöntemi olarak akıllı telefon-tablet-bilgisayar-internet oyunlarını tercih edici bir tutum geliştirmektense sosyal aktivite ve uyum sağlayıcı örneklerle çocuklarına aile bireylerinin rol model olarak ilerleyen safhada oluşabilecek sorunları en aza indirgemesi hususuna dikkat edilmeli
 41. ·      Çocuğumuzun ilgi alanları keşfedilerek uygun aktivite ve spor dalına yönelik yönlendirmelerde bulunarak ebeveynlerimiz bu süreci destekleyebilirler.